Web Analytics
2019 Godswoord Als je heel bedrieglijk bent is je hart altijd

2019 Godswoord Als je heel bedrieglijk bent is je hart altijd

<

#Godswoord: “Als je heel bedrieglijk bent, is je hart altijd op zijn

Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen

Foto

36. Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid – De Kerk van Almachtige God

Tijdens onze laatste ontmoeting hadden we het over een belangrijk onderwerp. Weten jullie nog wat dat was? Laat ik het herhalen.

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Foto

Hoe ze zijn bedrog beleefde en hoe het uiteindelijk weer goed kwam (II)

Foto

Almachtige God, De Kerk van Almachtige God, bliksem uit het oosten, woorden van

Vandaag bespreken we in de eerste plaats hoe mensen God moeten dienen in hun geloof. Aan welke voorwaarden moeten mensen die God dienen voldoen, ...

Je bevrijden uit de ketenen

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Krijg een goed huwelijk door Gods regeling gehoorzamen

Voor mezelf heb ik altijd gedacht dat ik over een goede menselijkheid beschik. Ik dacht dit omdat mijn buren ...

24-12-2017 ...

Hoe kunnen we de schaduw van de echtelijke ontrouw ontlopen?

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Wil jij met Jezus leven? Wil jij de woorden die Jezus heeft gesproken horen? Als dat zo is, hoe zul je dan de terugkomst van Jezus verwelkomen?

Jezus' woord verlicht de wereld, alleluia,

Een gelukkig christelijk huwelijk

Bij Antwoord ondersteunen we de lokale kerk in Oost-Europa en Afrika om Gods Woord te verkondigen, hoop te verspreiden en liefde ...

Foto

Daarom ...

Autisme bij ambtsdragers: als leiden en lijden elkaar raken

Page 1

Na het verliezen van mijn status

En wat nog erger is, dat zij werkelijk denken dat zij al reeds een plek in de hemelen hebben? Wat zullen zij teleurgesteld zijn op Zijn wederkomst, als ...

Geluk of ongeluk-voorspoed of tegenspoed

Bestellen

Herinner jij je Bijbelteksten die je op de basisschool of de zondagschool uit je hoofd hebt geleerd? Om de een of andere reden vinden we het belangrijk dat ...

Eigenwijs als maar wezen kan!

Foto

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en ...

Centrale berichten

Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

44. Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren? – Luister het woord van Almachtige God

Kerk van Almachtige God introduceert Jezus 2.0, levend in het hier en nu - CIP.nl

18-03-2019 om 19:14 geschreven door claudia

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki.

Welke invloed hebben geesten op de mens?

Delen: Klassieke woorden van God God zegz:"Het werk dat ik heb gepland

Als er weinigen zijn die deze nauwe poort ingaan, dan zijn er velen, die nog steeds in duisternis wandelen, ook al zeggen zij dat Jezus Christus hun Redder ...

Als deelnemers aan Zijn Lichaam, de Kerk – in lijden, sterven en Opstanding

de-bijbel .

Ga naar startpagina Parochie in Kanaalzone, Lochristi, Wachtebeke

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Afrekenen met heilige huisjes

By Randy Alcorn February 12, 2019

Page 1

Van hart tot hart

foor for Christ

Gods woorden losten de haat in mijn hart op

Leestips

Nieuw lied

... van harte geloven dat Jezus Christus de Zoon van God, de Verlosser is van het zondig vlees. De toegang tot God staat vanaf dat moment van bekering open!

Hart Voor Vrouwen'. | Geeske.Paas.nl. '

Bestellen

Picture

Spreek Uw waarheid in mijn hart! Negatieve woorden vs. Gods woord - Zij Lacht

Latest Instagram Photos

Het weekblad Kerk & Leven valt elke woensdag in meer dan 200.000 brievenbussen in Vlaanderen en brengt nieuws en warme verhalen uit parochies en uit de hele ...

... namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u ...

Omhoog kijken

Hogere wiskunde

wegnemen, wat voor de rechte viering van het Avondmaal een beletsel zou kunnen zijn.

Alle 1300 boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst

Beth Hart - Live Royall Albert Hall

Echtscheiding vanuit christelijk perspectief

Oude foto's van Amby ...

Een hart als Jezus

De Kerk van Almachtige God

De liefde staat boven alle heerschappij en macht, boven alle wetten en geboden. De liefde van God, is de geestelijke liefde, het vlees heeft hierin geen ...

het Koninkrijk van God binnengaan

4. Het onkruid in de akker

De Kerk van Almachtige God

Alle 1300 boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst

Christelijk lied 'O Almachtige God, u bent zo glorierijk' (Videoclip) Almachtige

Tags

Almachtige God

Page 1

5/6/2018 God de Vader : Ik ben de Alfa en de Omega. Mijn Zegel van Waarheid is op deze generatie. De geheimen van Mijn Hart zullen op alle volkeren en alle ...

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, ...

God als misvatting

De Kenmerken van een Geestelijke Leider

Mozes Ziet Het Beloofde Land van Ver; Moses See The Promised Land of Far

En ook al worden er net als in het boek Job enkele antwoorden gegeven, toch is de primaire respons dat er nu eenmaal veel is dat de mens nog niet kan ...

Het onderwerp van dit boek

Bestellen